Podpora od občanů

Podpora od občanů

Jelikož se zahájení stavby naší klubovny rychle blíží, bylo potřeba získat jak materiálové tak finanční prostředky na stavbu. Začali jsme proto jednat s firmami, které by nás mohly podpořit a dostávat se do povědomí občanů v Polné.

Jedna z prvních informačních akcí proběhla na začátku tohoto roku a to přesně 9.2. 2018 na Skautském plese v polenském zámku, kde V. Kratochvíl krátce představil první koncept stavby. Zároveň již zde byla první možnost přispět na stavbu.

Druhá akce proběhla 16. 12. 2018 na Vánočních trzích, kde si 1. oddíl připravil stánek s recyklovanými výrobky. Zde jste si na podporu klubovny mohli zakoupit například tašku z trička nebo stromek vyrobený z novin.

Poslední akcí bylo rozdávání Betlémského světla, kterou mají tradičně na starosti roveři & rangers. Možnost přinést si domů Betlémské světlo a dobrovolným příspěvkem podpořit stavbu jste měli 24. 12. 2018 v kostele Nanebevzetí Pany Marie v Polné.

Pokud se s námi chcete potkat a případně nás podpořit, můžete tak učinit na následujících akcích.

  • 8.2. 2019 na Skautském plese
  • 10.2. 2019 na 20. ročníku Večerníčkova karnevalu

Obě tyto akce se konají v sále zámku v Polné. Bližší a aktuální informace najdete na www.skautpolna.cz

Všem přispěvatelům ještě jednou děkujeme za podporu.

Close Menu