Jednání o nemovitostech pro polenské skauty

2012 – 2014 – jednání s městem ohledně převodu stávajícíh kluboven Indusova 1310 do vlastnictví Junáka z důvodu nutné rekonstrukce

říjen 2014 – komunální volby

10. 3. 2015 – žádost o obnovení jednání o klubovnách Indusova 1310

19.5 2015 – prezentace nové vize DDM – se skauty se v areálu nepočítá

22. 6. 2016 – povolení města k malým opravám kluboven Indusova 1310 na náklady Junáka

14.10. 2016 – účast na aukci domu na Palackého ulici – neúspěšné. Uvědomujeme si, že ve své finanční situaci nejsme schopni nic koupit.

12. 11. 2016 – neúspěšné jednání o koupi domu v ulici Nad Háječkem

prosinec 2016 – vytipován pozemek pod hrází Pekla

20.1.2017 – podána žádost o pozemek pod hrází Pekla

březen 2017 – čištění cihel od Smerekovských

únor – říjen 2017 – lobování ve věci pozemku pro skauty

24. 5. 2017 – ustavení týmu přípravy projektové dokumentace

1. 11. 2017 – zastupitelstvo města Polná schvaluje převod pozemku pod hrází Pekla darem našemu středisku pro výstavbu nových kluboven a pověřuje vedení města a skauty o přípravu darovací smlouvy

24.11. 2017 – podpis darovací smlouvy na pozemek parc. č. 427/2 o výměře 971 m2 mezi střediskem Parkán a městem Polná (více info zde)

25.12. 2017 – zapsání do katastru nemovitostí

13.1.2018 – exkurze do nově postavené klubovny v Blansku https://photos.app.goo.gl/lntZjHUaMiVg4BV42 https://photos.app.goo.gl/9gq9lXgoNjBIPIWF2

19.1. 2018 – exkurze do nově postavené klubovny v Kuřimy http://skautkurim.cz/klubovna

26.1.2018 – exkurze do nově postavené klubovny v Lanškrouně https://www.skaut-lanskroun.cz/zazemi/klubona-na-vetru

2.2 2018 – návštěva veletrhu dřevostavby/spojovací materiál na výstavišti v Praze Holešovicích

9.2 2018 – první neoficiální představení záměru stavby na našem tradičním plese, výnos plesu bude použit na stavbu klubovny

11. 2. 2018 – představení záměru stavby na námi pořádaném dětském karnevalu

15. 2. 2018 – první schůzka týmu přípravy projektové dokumentace nad prázdným stolem. Definování minimálních a naopak vysněných požadavků na klubovnu

Close Menu